H₂O

KURÁTOR - MARTIN DOSTÁL, FOTO - JIŘÍ JIROUTEK

20. 5. - 31. 8., KUNST KOUT , LIBEREC, CZ, 2020

H₂O
20. 5. - 31. 8., KUNST KOUT, LIBEREC, CZ, 2020

Liberecký malíř a patriot David Hanvald (nar. 1980) patří k zásadním uměleckým osobnostem střední generace. Ve svých malbách a objektech spojuje racionální geometrický a konceptuální přístup s živým malířským gestem. Poslední dobou vytváří tímto gestem textové obrazy. V KUNST KOUTu vystavuje díla H2O, CO2 a KUNST KOUT.Umělecký projekt KUNST KOUT vznikl pro designovou restauraci Labský zámek v Liberci, kterou cenami věnčený architekt Petr Stolín pojal v retro stylu čtyřkových pajzlů z období socialismu. Umělecké tíhnutí majitele restaurace Jana Gampera je ovšem otevřené nejen do nedaleké minulosti, kdy pro svoji milovanou restauraci vyhledává dobové artefakty, ale také vůči současnosti - ostatně Labský zámek navštěvuje, a má k němu téměř mateřský vztah, umělecká smetánka Liberce a jeho blízkého i vzdáleného okolí.

Pro salónek restaurace tak vznikl nápad pořádat zde pravidelné výstavky - a 20. května se tak stane skutečností. Výstavy budou probíhat ve dvou až tří měsíčním rytmu, otevřeny budou vernisáží/openingem, a představí se na nich nejen špičkoví umělci různých generací z Liberecka, ale také z celé české vlasti, a počítá se i s účastí umělců ze Saska a Německa a z Dolního Slezska. Kurátorem projektu je Martin Dostál, grafickou podobu projektu dodává Filip Dvořák. Fotografem je Jiří Jiroutek. Ve výstavním boardu je rovněž David Hanvald, s jehož výstavou celý projekt začíná. Předpokládáme, že dříve nebo později bude k projektu vydána i designovaná tiskovina, ostatně do historie již vstupuje jediný kus plakátu, umístěný ve výkladci restaurace, dotvořený vystavujícím umělcem na jedinečný artefakt.

MARTIN DOSTÁL