ESTETICKÝ PODZIM V KONCEPTUÁLNÍM BRNĚ

KURÁTOR - MARTIN DOSTÁL A PETR KAMENICKÝ, FOTO - MICHAL UREŠ

9. 11. - 15. 12., GALERIE PITEVNA, BRNO, CZ, 2017

WWW.FACEBOOK.COM/GALERIEPITEVNA

Z cyklu Kostky - č. 3., 250 cm x 175,5 cm, akryl a sprej na plátně, 2017

Wooden series - č. 3., 277,5 cm x 196 cm, akryl a sprej na plátně, 2016

ESTETICKÝ PODZIM V KONCEPTUÁLNÍM BRNĚ 9. 11. - 15. 12, GALERIE PITEVNA, BRNO, CZ, 2017