DO PRDELE, TO JE KRÁSA!

KURÁTOR - MARTIN DOSTÁL, FOTO - MICHAL UREŠ

12. 3. - 5. 4., GALERIE DIE AKTULITÄT DES SHÖNEN, LIBEREC, CZ, 2014

WWW.DADS.CZ

Z cyklu Kunsthistorie - XX, 30 x 25 x 25cm, asambláž na plátně, 2014

Z cyklu Kunsthistorie - XX, 30 x 25 x 25cm, asambláž na plátně, 2014

Z cyklu Lidová dovednost - Plot č.1, 208 cm x 239 cm, akryl a sprej na plátně, 2014

Z cyklu Lidová dovednost - Plot č.1, 208 cm x 239 cm, akryl a sprej na plátně, 2014

Z cyklu Názvy - Tvar modré, 150 cm x 127 cm, akryl a sprej na plátně, 2014

Z cyklu Rámy - David Hanvald (2012), 180 cm x 350 cm, akryl a sprej na plátně, 2014

DO PRDELE, TO JE KRÁSA! 12. 3. - 5. 4., GALERIE DIE AKTULITÄT DES SHÖNEN, LIBEREC, CZ, 2014

David Hanvald (nar. 1980) poprvé vystavuje ve svém rodném městě Liberci. Zde také tento absolvent malby na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové žije a tvoří ve svém konstruktivisticky zbudovaném ateliéru. Konstrukce a dekonstrukce, spojená s vizuálními myšlenkami a odkazy na avantagardní směry dvacátého století, je ostatně pro Davida vzrušující teritorium, z něhož čerpá podněty pro vlastní práci. David promýšlí a domýšlí modernistické strategie, kombinuje jejich výchozí polohy, vnáší gesto do geometrie či sevřenou úhlednost znejisťuje gestem, ale také dekonstruuje systém a smysl umění. David uměním prostupuje a nahlíží ho ze všech možných stran. V tomto smyslu lze vnímat jeden z jeho posledních cyklů Adjustace, ale také koncptuální sérii Kunst-historie, které posuvají těžiště díla z jeho středu na okraj, či spíše rozšiřují spektrum významu a obsahu díla na všechny složky, které obraz či dílo konstruují. Současně ho zajímá napětí mezi minimalistickým zásahem, a jeho multiplikací, stejně jako význam barvy jako estetického činitele. Není divu, že ho nenechává klidným pionýr abstrakce Kazimír Malevič stejně jao průkopníci minimalismu a konstruktivních tendencí let šedesátých. Cyklem Lidová dovedost ovšem David dokazuje, že se dokáže bavit i tím, co permutuje ze vznešených ideálů do běžného života, a neváhá projevy konstrukčních amatérů vracet zpět do hájemství vysokého umění. David věří, že základem umění je pohyb a myšlení, kdy z pevných základů se různými variacemi dá dojít k novým a překvapivým výsledkům.

Martin Dostál, Praha 2014